За нас

Ние сме местно братство от вярващи в Исус Христос, като част от световното Християнско семейство.

Днес, ние учим и проповядваме благовестието на Исус Христос ­ на съвременен и достъпен език. В своето Богослужение и дейност Църквата на Христос се ръководи от Библията - Божието Слово, като абсолютен авторитет за нашата вяра!

Нашия Господ Исус Христос, каза: “Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя!” Матей 11:28. Чрез тази покана и Божие обещание, желаем да насърчим и окуражим всеки човек, чрез вяра и покорство да отвори сърцето си и приеме Господа, за да получи Неговата милост и благодат за спасение и живот във вечността.

Църква на Христос в България е религиозна институция с характер на юридическо лице със седалище гр. София и има местни църкви в страната.

Църквата се ръководи от Гл. Презвитер Христо Арнаудов, който заедно със съпругата си Ваня Арнаудова, са  завършили Международен Библейски Институт - Лъбък Тексас - филиал Атина. По-късно през 2011 година се дипломира като богослов в Обединен Богословски Институт - София.

Христо Арнаудов е роден през 1952 година и е приел Христовата вяра от своите родители. В продължение на 19 години е работил като професионален инструменталист, вокален педагог и диригент. Служил е в църквата като дякон, диригент на хора и водач на хвалението. През 1995 година емигрира в Гърция и се отдава в пълно посвещение на Бога, като благовестител и създава и ръководи Емигрантска Българска Христова Църква от 2001 година.


Последно от галерия