Мисия

Нашата мисия е:

1. Да се трудим усърдно за спасението на неспасените човеци без разлика на пол, възраст, народност, социално положение. Да просвещаваме хората в Библейските истини и да посочваме единственият път на Спасението - Исус Христос.

2. Да създаваме ученици и последователи на Господа Исуса Христа, способни и те да създават Христови последователи.


Последно от галерия