Вяра

ИЗПОВЯДВАНЕ НА ВЯРАТА

Църквите на Христос вярват във великите Библейски доктрини, свързани обикновено с Православието, включително в концепцията за Отец, Син и Святия Дух, като части на една Божествена същност; превъплъщението, Божественото зачатие, и Възкресението на Христос; универсалността на греха след отговорната възраст, неговото единствено изкупление в страданието на Господ Исус Христос. Силно ударение се поставя и на църквата като Тялото и Невестата Христова.

Фигуративен, а не буквален подход има при тълкуването на книгата „Откровението на Йоан”.

Членството се основава на вярата на индивида в Исус Христос като единствен син Божи, покаянието и изповядване на греховете, изповядване на вярата и кръщение чрез потопяване във вода в Името на Отца, Сина и Святия Дух за опрощение на греховете. Посещаемостта на църковното събрание е много важна.

Проповядвайки идентичност с оригиналната църква, т.е. първата Апостолска църква, основана от Христос и апостолите в Деня на Петдесятница, Църквите на Христос твърдят, че крайната оценка за всяко религиозно общество е запазена единствено за Бога. Членовете вярват, че са „само християни, но не единствените християни”. Този възглед, обаче, позволява действен евангелизъм, който счита за неприложими практиките, имената, титлите и символите на Православното християнство. Свещенослужителите – презвитери, проповедници, благовестители се ръкополагат, а не се лицензират и техните проповеди са резултат от взаимно споразумение със старейшините на църквите, в които те проповядват. Тяхната власт е представителна и морална за всяко местно, самоуправляващо се християнско общество. А по предложение на презвитер се избират проповедници, благовестители, и дякони, за които обществото гласува.

Действена мисионерска програма се провежда в над 110 нации по целия свят. Като се отчетат националните работници и тези, работещи в чуждестранни райони, има над 1000 мисионери или благовестители, подкрепяни и от други, освен от паството на което проповядват.

Църквите на Христос поддържат 22 колежа по целия свят; 70 средни и основни училища; 40 дома за сираци и стари хора; и най-малко 65 периодични издания, вестници и списания. Тъй като нито едно от тези издания или институции няма правомощия да говори от името на цялата църква, съответствието на техните идеи и учения е забележително.

Църквите на Христос нямат официален символ или знаме и единствената украса, която може да се види в техните църковни сгради е Христовия кръст.


Последно от галерия